V naší ch.st. máme dokonce dva pejsky s profesionálním certifikátem organizace Helppes, opravňujícím pracovat jako profesionální canisterapeuty. Vynikají skvělou povahou a velmi vyrovnaným charakterem. Je to samec Barnet Abraska a fenečka Artemis Barcai Fine. Oba dva pravidelně navštěvují domovy pro seniory, alzhaimer centra, mateřské školky nebo působí při individuální terapii pro děti s jakýmikoliv handicapy.

O canisterapii

Canisterapie neboli léčba za pomoci psa se používá jako léčebná terapie těla i duše. Canis znamená latinsky pes. Terapie je souhrn opatření s cílem ovlivnit léčbu.

V chovu se najde mnoho jedinců hyperaktivních, ale stejně tak kliďasů, mazlů a pohodářů. Se správným vedením a socializací je toto plemeno pro canisterapii skvělé.

Pro výběr pejska k canisterapii, je třeba sledovat zejména vrozenou povahu a vlohy daného jedince. Bílá barva srsti působí přátelsky, hnědé oči laskavě a celkový výraz psa je nanejvýš sympatický. Tito psi doslova vnímají potřeby svého majitele, člověka a empatii prokazují dennodenně.

Jak canisterapie léčí?

 • rozvíjí hrubou a jemnou motoriku
 • podněcuje verbální i neverbální komunikaci
 • rozvíjí orientaci v prostoru a čase
 • pomáhá při nácviku koncentrace a paměti
 • rozvíjí sociální cítění, poznání a citovou složku
 • působí v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce v polohování a v relaxaci
 • psi také podněcují ke hře a k pohybu
 • má velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze

Na co vše může být práce při canisterapii zaměřena?

 • na rozvoj citových schopností (hlazení, mazlení, komunikace se psem)
 • na rozvoj rozumových schopností (cílená hra, rozšíření slovní zásoby)
 • na rozvoj pohybových schopností (jemná a hrubá motorika, házení míčků..)
 • relaxaci ( vliv na duševní rovnováhu a tělesnou pohodu)

Dále canisterapii dělíme podle zaměření

 • aktivity za pomoci psa
 • terapie za pomoci psa
 • vzdělání za pomoci psa ( mateřské školy, domovy pro přestárlé..atp)

Canisterapeutické desatero

(aneb co by měl správný canisterapeut dodržovat)

 • Před vstupem do zařízení je pes čistý (srst, tlapky) a upravený (v případě nepříznivého počasí nosíme sebou vždy hadřík, ručník na utření) = hygiena psa
 • Pes je každoročně komplexně přeočkován (parvoviroza, leptospiroza, psinka, vzteklina,…) a minimálně 2x ročně odčervován (doložit očkovacím průkazem) – jen zdravý pes může pracovat
 • Canisterapeut se v zařízení přezouvá, je vždy čistě oděn, upraven
 • Pes má vždy v zařízení k dispozici misku s vodou
 • Doporučení: Uzavření písemné smlouvy se zařízením (datum, čas návštěvy,…). Záleží na vzájemné dohodě
 • V zařízení: před první návštěvou se prokáže platným Certifikátem canisterapeutického týmu, Očkovacím průkazem psa. CT tým je označen – psovod tričkem a pes košilkou
 • Se psem pracuje canisterapeut pouze tehdy, je-li pes i psovod v optimální fyzické a psychické kondici
 • Canisterapeut nikdy nezůstává s klientem při práci o samotě. Trváme na přítomnosti odpovědného personálu a dbáme jejich pokynů
 • Canisterapeut od psa neodchází, nenechává ho v žádném případě s klientem, ani s personálem samotného (za svého psa nese zodpovědnost psovod)
 • Jeví-li pes známky únavy, pes neochotně pracuje (je nervozní, těkavý) canisterapii ihned ukončíme a věnujeme mu prostor pro odpočinek, regeneraci sil, vyběhání na bezpečném místě,… (pes po terapii v klidu načerpá síly)